قیچی گورنی فریمن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی رینولدز

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی ایزیاتومی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی پک جوزف

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی اسپنسر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی بیبی متسن بام

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی آیرس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی پاتس اسمیت

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کلمپ آئورتیک لموله- استرانگ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تیوب میلکینگ رولر گانر- هی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تیغه اره ارتوپدی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

هموستات کلی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

هموستات کرایل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پنس پیوند غضروف آیاخ-گوبیش

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پانچ استرنوم سوییت

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بد پن آنتیک

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ببکاک دبل‌اکشن توراکوسکوپی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اصلاح کننده انحراف تیغه‌ی بینی آنتیک

تماس بگیرید

0 از 0 رای

استینلس استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

آداپتورهای نور سرد

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوسکوپ آنتیک

تماس بگیرید

0 از 0 رای

دست سربی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی لیتر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کانولای لیپوساکشن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اکارتور زبان کوچک لوتروپ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی لیلی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

استخوان‌گیر لوین

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کلمپ لومن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

استخوان‌بر لیستون

تماس بگیرید

0 از 0 رای

چاقو استرنال

تماس بگیرید

0 از 0 رای

    ابزار جراحی

0