کیت ANA Screen

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تست های بیماری های خود ایمنی Autoimmune Diseases Tests

دارای محصولاتی مانند : کیت ANA  Screen - کیت ENA Screen - کیت کاردیولیپین Igm - کیت کاردیولیپین Igm و کیت t Tg-lgm می باشد . به مجموعه ای از سلول ها و مولکول  ها که در برابر میکروب های بیماری زای موجود در محیط از بدن مراقبت و دفاع می کنند دستگاه ایمنی می گویند ، اگر در سیستم ایمنی اختلال ایجاد شود بدن استعداد بیشتری برای مبتلا شدن به بیماری های عفونی دارد . در بعضی مواقع ممکن است که پاسخ های ایمنی  آسیب رسان علیه پادگن های گوناگون به صورت مستقیم  وارد عمل شوند که این واکنش ها از ناهنجاری های زمینه ای مختلف ایجاد میشوند . فرآیند تحمل خودی به فرایندی می گویند که در طی آن دستگاه ایمنی  در برابر پاد گن های خود هیچگونه واکنشی نشان نمیدهد و پاد گن های خود را تحمل می کند در نتیجه گاهی اوقات تحمل خودی از بین رفته و علیه سلول ها ی خودی و بافت ها پاسخ هایی به وجود می آید و موجب ایجاد بیماری هایی می شود که به این بیماری ها ، بیماری های خود ایمن و یا اتوایمون می گویند .

 

0