تعمیرات اتوسکوپ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر اتوسکوپ

اتوسکوپ یکی از ابزارهای کاربردی در علم پزشکی میباشد که در اقسام مختلف پزشکی مانند گوش و چشم کاربرد دارد که به کمک آن میتوان به معاینه داخل چشم پرداخت.

0