• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
داروی ظهور و ثبوت رادیولوژی آماده مصرف ج...

5 از 1 رای

360000 تومان

سیفتی باکس دوازده لیتری

0 از 0 رای

13000 تومان

سیفتی باکس پنج لیتری

0 از 0 رای

7500 تومان

پاراوان مطب

5 از 1 رای

280000 تومان

سیفتی باکس دو لیتری

0 از 0 رای

4800 تومان

سیفتی باکس یک لیتری

0 از 0 رای

3100 تومان

سیفتی باکس یک و نیم لیتری

5 از 1 رای

5000 تومان

سیفتی باکس هفت لیتری

0 از 0 رای

12500 تومان

سیفتی باکس سه لیتری

0 از 0 رای

7600 تومان

سیفتی باکس نیم لیتری

0 از 0 رای

3000 تومان

هپارین لاک

0 از 0 رای

310 تومان

انژیوکت طوسی

5 از 1 رای

850 تومان

انژیوکت سبز

5 از 1 رای

850 تومان

انژیوکت صورتی

4 از 1 رای

800 تومان

انژیوکت نارنجی

4 از 1 رای

850 تومان

انژیوکت آبی

4 از 1 رای

800 تومان

ماسک سه لایه کشدار چینی

0 از 0 رای

240 تومان

الکل 20 لیتری

0 از 0 رای

57000 تومان

ای یو دی میرنا

5 از 1 رای

750000 تومان

سوند فولی 12 سفید

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی 14 سبز

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی 16 نارنجی

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی 18 قرمز

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی 20 زرد

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی 22 بنفش

0 از 0 رای

3280 تومان

سوند فولی

5 از 1 رای

تماس بگیرید

کيسه ادرار

5 از 1 رای

1480 تومان

یورین بگ

0 از 0 رای

270 تومان

میکروست 150m

0 از 0 رای

4830 تومان

میکروست

5 از 1 رای

4830 تومان

محصولات پزشکی تخصصی