• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
موارد استفاده ضدعفونی کننده
برند ضدعفونی کننده
نوع ضدعفونی کننده
ظرفیت ضدعفونی کننده
طبقه بندی محصول
الکل 20 لیتری

0 از 0 رای

57000 تومان

ضدعفونی کننده دست دکونکس دکوسپت HA نیم ل...

0 از 0 رای

100000 تومان

محلول ضدعفونی کننده کف و سطوح دکونکس Dec...

0 از 0 رای

190000 تومان

محلول ضدعفونی کننده کف سطوح دکونکس 50 AF...

0 از 0 رای

125000 تومان

محلول ضدعفونی کننده سطح دکونکس 5 لیتری S...

0 از 0 رای

895000 تومان

ریوسپت آی . دی . یونیورسال

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ریوسپت دبلیو . دی . پلاس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ریوسپت آی.دی دریل 1 لیتری

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ریوسپت اف . دی . پلاس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده ابزار پزشکی دکونکس i...

0 از 0 رای

490000 تومان

اسپری ضدعفونی کننده سولارسپت دکونکس یک ل...

0 از 0 رای

195000 تومان

اسپری ضدعفونی کننده سطح سولارسپت دکونکس ...

5 از 1 رای

125000 تومان

محلول ضدعفونی کننده دست دکوسپت دکونکس 50...

0 از 0 رای

90000 تومان

اسپری ضدعفونی کننده پوست کاتاسپت F آلمان...

0 از 0 رای

28000 تومان

ژل ضدعفونی کننده آشوشا

0 از 0 رای

تماس بگیرید

الکل 600 سی سی

0 از 1 رای

17500 تومان

الکل صنعتی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده دکونکس سولارسپت Sola...

0 از 0 رای

895000 تومان

اسپری ضدعفونی کننده سطوح آنیوس 29 یک لیت...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده کف و سطوح میکروبک فو...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده و شوینده کف...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اسپری ضدعفونی کننده سطوح میکروزید AF شول...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اسپری ضدعفونی کننده باسیلول بوده آلمان ی...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده سطح لیزوفرمین اسپشیا...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده سطوح دکونکس 50 AF  ن...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح سارفوس...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

محلول ضدعفونی کننده سطوح سارفوسپت 1 لیتر...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اسپری ضدعفونی کننده سطوح فوگاتن لیزوفرم...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اسپری ضدعفونی کننده سطوح باسیلول بوده آل...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مواد ضدعفونی کننده