تعمیر تمیزکننده و اولتراسونیک

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر اتوکلاو دندانپزشکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر استریلیزاسیون

دستگاه های استریلیزاسیون در دنیای پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار میباشند زیرا که با کمک این دستگاه ها میتوان به ضدعفونی کردن و تمیز کردن دستگاه های پزشکی پرداخت که در زمینه دندانپزشکی این نوع دستگاه شامل اتوکلاو،دستگاه روغن کاری و آب مقطر ساز میشوند.

0