• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
برند دستگاه
نوع دستگاه قلبی
تعداد کانال ها
دستگاه EECP

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف اسپیرومتر مدل Ca...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

الکتروکاردیوگراف شش کاناله Negar A110

0 از 0 رای

تماس بگیرید

الکتروکاردیوگراف سه کاناله Negar A80

0 از 0 رای

تماس بگیرید

شبیه ساز پالس دفیبریلاتور HVSIM1

0 از 0 رای

تماس بگیرید

شبیه ساز ECG SIMPLE 12

0 از 0 رای

تماس بگیرید

شبیه ساز ECG ANSIM-12

0 از 0 رای

تماس بگیرید

الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه PC216

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف Econet Cardio M

0 از 0 رای

17000000 تومان

دستگاه الکتروکاردیوگراف Cardio Care 2000

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف carewell ECG 110...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف carewell ECG 110...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف iMac 120

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف iMac 300

0 از 0 رای

8000000 تومان

دستگاه اسپیرومتر فنون طب نقش جهان

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه اسپیرومتر بایونت Bionet SPM-300

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف سینا ECG Sina 10...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف بایونت Bionet Ca...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف Cardio care 3000...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه CARDIOLINE ECG 100S

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه CARDIOLINE ECG 200 S

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوار قلب +CARDIOLINE ECG 100

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوار قلب +CARDIOLINE ECG 200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه الکتروکاردیوگراف کنز Cardico 302

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوار قلب کنز Cardico 1211

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوارقلب 6 کاناله ECG 600 Contec

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوارقلب 3 کاناله ECG 300

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوارقلب 12کانایه ECG-1200 Contec

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه نوار قلب 12 کاناله کنز 1215

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه ecg ZQ-1206

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه های قلب عروق