تعمیر پمپ سرنگ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر پمپ سرم

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر پمپ های تزریق

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر پمپ تزریق

پمپ های تزریق دارای انواع مختلفی میباشند که در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و همچنین درمانگاه ها و مکان های پزشکی دیگری کاربرد دارند و همچنین به کمک آنها میتوان درصد وارد شدن یک محلول به بدن و مقدار تزریق مواد مپزشکی را کنترل کرد.

0