• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
زیر دسته های اندو
حلال گوتا CERKAMED _ ORANGE GUTTANE

0 از 0 رای

ناموجود

مایع حلال گوتا CERKAMED _ EUCALYPTOL

0 از 0 رای

ناموجود

مایع تشخیص کانال _ CERKAMED

0 از 0 رای

ناموجود

ژل هموستات CERKAMED _ ALUSTAT

0 از 0 رای

ناموجود

فوم هموستات و رترکتور لثه CERKAMED _ ALU...

0 از 0 رای

ناموجود

مایع هموستات CERKAMED _ ALUSTAT

0 از 0 رای

ناموجود

اوژنول  PD

0 از 0 رای

ناموجود

مایع رابردم نوری  CERKAMED

0 از 0 رای

ناموجود

مایع رابردم نوری  MASTER DENT

0 از 0 رای

ناموجود

اوژنول _ گلچادنت

0 از 0 رای

ناموجود

کلروفرم _ گلچادنت

0 از 0 رای

ناموجود

مایع هموستات و رترکور لثه  MAQUIRA

0 از 0 رای

ناموجود

ژل هموستات ITENA _ TRAXODENT

0 از 0 رای

ناموجود

مایع هموستات ULTRADENT _ ASTRINGEDENT

0 از 0 رای

ناموجود

مایع رابردم نوری  SPA DENT

0 از 0 رای

ناموجود

ژل هموستات VISCOSTAT قهوه ای _ ULTRADENT

0 از 0 رای

ناموجود

ژل هموستات VISCOSTAT شفاف _ ULTRADENT

0 از 0 رای

ناموجود

پانسمان موقت سلف کیور  MASTER DENT

0 از 0 رای

ناموجود

کن کاغذی تیپر 4 درصد META

0 از 0 رای

ناموجود

محلول 17 درصد MASTER DENT _ EDTA

0 از 0 رای

ناموجود

ماده پر کننده کانال ریشه  CERKAMED SYNTE...

0 از 0 رای

ناموجود

ماده پرکننده کانال ریشه ANGELUS _ MTA FI...

0 از 0 رای

ناموجود

سیلر اندو SURE DENT _ SURE _ SEAL ROOT

0 از 0 رای

ناموجود

پودر زینک اکساید _ گلچادنت

0 از 0 رای

ناموجود

سیلر بیس رزینی DIADENT _ DIA _ PROSEAL

0 از 0 رای

ناموجود

سیلر اندو  MASTER DENT

0 از 0 رای

ناموجود

ماده پرکننده کانال ریشه MARUCHI _ ENDOSE...

0 از 0 رای

ناموجود

محلول کلروهگزیدین 2 درصد CERKAMED _ GLUC...

0 از 0 رای

ناموجود

کامفورمونوکلروفنل CMCP _ PD

0 از 0 رای

ناموجود

محلول هیپوکلریت سدیم 2 درصد CERKAMED _ C...

0 از 0 رای

ناموجود

مواد اندو دنداپزشکی