تعمیر دستگاه الکتروکاردیوگراف

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر دستگاه تست ورزش

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیرات EMG

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر دستگاه ecg

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیرات EEG

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر دستگاه فتال مانیتورینگ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

تعمیر سیگنال پزشکی

دستگاه های سیگنال پزشکی جزئی پیشرفته و کارامد در علم پزشکی محسوب میشوند که به کمک این نوع دستگاه میتوان با استفاده از امواج و سیگنالهای طبیعی موجود در بدن به بیمار های مغزی و قلبی و چشمی و....پی برد و به پیدا کردن روش درمان مناسب برای آنها پرداخت.

0