• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
تعمیر لوپ و سیستم بزرگنمایی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر اسکیلر

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر لایت کیور

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر سنسور دندانپزشکی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر کاویترون دندانپزشکی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه لایت کیور

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه جرم گیری

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دوربین داخل دهان دندانپزشکی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه فورسپس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه آمالگاماتور

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر عمومی و اپراتوری

از جمله مهمترین دستگاه های موجود در دندانپزشکی ها که نیاز به مراقبت و نگهداری به موقع دارند دستگاه های عمومی و اپراتوری دندانپزشکی مانند لایت کیور،اسکیلر و دوربین ها و دستگاه های تصویربرداری میباشند.