• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
تعمیرات تونومتر

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تونومتر

یکی از بیماری خطرناک چشم بالا بودن فشار این عضو میباشد که در صورت درمان نشدن و یا برطرف نشدن این فشار باعث بروز بیماری آب سیاه یا گلوما میشود.این فشار موجود توسط دستگاه تونومتر در چشم پزشکی ها اندازه گیری میشود.