• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
تعمیر الکتروشوک داخلی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر الکتروشوک خارجی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر دستگاه الکتروشوک

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر الکتروشوک

دستگاه های الکتروشوک از جمله دستگاه های مهم وضروری در زمینه تجهیزات پزشکی میباشند که به انواع مختلفی در بازار ارائه گردیده است و به کمک این نوع دستگاه میتوان شوک های الکتریکی را با اندازه و مقدارهای مختلف در صورت ضرورت و شرایط اضطراری برای احیاء بیمار به بدن آن وارد کرد.