• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
رول نوار قلب 21 سانت بایونت اکونت

0 از 0 رای

47000 تومان

دستگاه فتوتراپی مدل TSP500

5 از 1 رای

1550000 تومان

نوار قلب داوینسا

5 از 1 رای

تماس بگیرید

رول فتال مانیتورینگ BIONET ECONET

0 از 0 رای

40000 تومان

کاغذ فتال اکونت بایونت

0 از 0 رای

50000 تومان

کاغذ فتال مانیتورینگ پانچ دار تویوتا

0 از 0 رای

57000 تومان

کاغذ فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

4 از 1 رای

57000 تومان

کاغذ پزشکی شیلر schiller At10

5 از 1 رای

40000 تومان

نوار قلب شیلر

5 از 1 رای

تماس بگیرید

کاغذ پزشکی مارکردار فوکودا

5 از 1 رای

30000 تومان

کاغذ پشت مارکردار فوکودا

0 از 0 رای

28000 تومان

کاغذ پزشکی مارکردار کنز

0 از 0 رای

38000 تومان

کاغذ فتال مانیتورینگ BAO AAO

0 از 0 رای

39000 تومان

کاغذ الکتروشوک نیهون کودن NIHON KOHDEN

0 از 0 رای

23000 تومان

کاغذ الکتروشوک ZOLL

5 از 1 رای

28000 تومان

نوار قلب داوینسا 60mm

0 از 0 رای

14000 تومان

نوار قلب داوینسا 50mm

0 از 0 رای

13000 تومان

کاغذ پزشکی 110mm*25m

0 از 0 رای

29000 تومان

رول نوار قلب ECG 60mm*25m

0 از 0 رای

14000 تومان

کاغذ نوار قلب 80mm*25m

5 از 1 رای

19000 تومان

کاغذ نوار قلب ECG 63mm*25m

0 از 0 رای

15000 تومان

کاغذ نوار قلب 50mm*25m

0 از 0 رای

13500 تومان

کاغذ فتال فیلیپس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ تست ورزش  هلیگ مگ

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ ایزائوته ESAOTE P80

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ دستگاه هلیگ مک

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ فتال بیستوس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ تست ورزش شیلر AT10

5 از 1 رای

تماس بگیرید

کاغذ نوار قلب 108mm*25m

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کاغذ نوار قلب 105mm*25m

0 از 0 رای

تماس بگیرید

بیمارستانی