بخیه و کشیدن بخیه در منزل

تماس بگیرید

5 از 1 رای

لوله گذاری داخل معده و انجام آن‌ در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پانسمان ساده در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انجام گاواژ در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انجام پانسمان نوین در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ساکشن در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سنجش و کنترل قند خون و دیابت در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

درمان زخم بستر در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سونداژ ادراری در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سرم تراپی و تزریقات در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

خدمات استومی در منزل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اعزام آمبولانس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سنجش و کنترل فشار خون

تماس بگیرید

0 از 0 رای

خدمات پزشکی عمومی در منزل

0