• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
برند ترازو آزمایشگاهی
ترازو دیجیتال 0/01 گرم AND مدل EK200l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتالی 0/01 گرم AND مدل EK300l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو ازمایشگاهی AND مدل GF6000

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF3000

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتال صنعتی AND مدل EK-30KL

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل FX300l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GF

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GF600

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل GE200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل HR

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GH

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل MX-FX

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتال AND مدل EK3200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی دیجیتال AND مدل EK2200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو یک دهم میلی گرم AND مدل GR120

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GE

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GR-202

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو یک هزارم گرم AND مدل GF400

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتالی AND مدل EK4100l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی اتوکالیبره AND مدل GR20...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK410l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل GR300

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو یک میلی گرم AND مدل GF200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GH202

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی AND مدل EK-l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو گرمی AND مدل EK

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK6000l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی AND مدل EK300...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازوی دیجیتالی AND مدل EK2000l

0 از 0 رای

تماس بگیرید

ترازو آزمایشگاهی

این یک ابزاری است که دارای یک محفظه ای می باشد که دارای قابلیت توزین می باشد که مواد ارزشمند گرمی را در محفظه توزین می کند که این امر برای ممانعت از تاثیر هوا بر وزن مواد استفاده می گردد که استانداردترین روش برای محاسبه دقیق وزن مواد به گرم می باشد..چون در ساخت ترکیبات شیمیایی و هم چنین ساخت داروها خطا حتی در کمترین میزان آن نیز موجب فاجعه ای بسیارشدید می شود و به خاطر همین نیاز به ترازو آزمایشگاهی با دقت بسیار بالایی می باشد تا بتواند مواد ترکیبی را به صورت خیلی دقیق وزن و محاسبه نماید. ترازو ها هر کدام دارای یک دقت مخصوص به خود هستند و هر کدام  یک دقتی را دارند ترازوی دیجیتالی دارای دقت معادل یک ده هزارم گرم و یا حتی یک صد هزارم گرم می باشد در حالی که ترازو های دیجیتالی با دقت در حد آزمایشگاهی هستند که در این صنعت می توان آن را به کار برد و میزان خطای این دستگاه ها کاملا از بین رفته است. در آزمایشگاه ها به دلیل حساسیت کاری در این ترازوها که در توزین دقت ترازو موثر است و در تمام  مدت توزین باید رعایت گردد. گاهی نیز باید از ترازوهای دیجیتالی برای محاسبه نیز استفاده شود که بتواند رطوبت را تشخیص و مورد سنجش قرار دهد. این گروه ترازو دیجیتالی دارای انواع بسیار متفاوتی می باشد و کاملا تخصصی تولید می شوند ساخت این دستگاه نیاز به یک سری شرایط خاص دارد که باید همه این موارد مورد سنجش قرار گیرد. یک سری ترازوهای دیجیتالی هستند که امکان کالیبره کاملا دیجیتال و امکان سنجش خطاهای آزمایشگاهی را نیز به طور کامل از بین می برد.ترازوهای دیجیتال در صورتی که از حالت کالیبره خارج گردد و به صورت کاملا اتوماتیک با یک سنگ کالیبره داخلی به حالت کالیبره و هم چنین استاندارد ترازوی دیجیتال بر می گردد. در اصطلاح ترازوی آزمایشگاهی به یک ترازوی دقیق اطلاق می گردد که در آزمایشگاه جهت وزن کردن دقیق مواد به کار می رود.محفظه توزین موجود در این ترازوها برای یک سنجش بسیار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. هوای محیط ترازو در توزین نیز موثر می باشد  زیرا ترازو های آزمایشگاهی به علت داشتن دقت بسیار بالایی که دارند باید دارای یک محفظه بسیار با دقتی باشند تا از تاثیر هوا بر روی این ترازوها جلوگیری به عمل آید و این ترازوها به حالت آزمایشگاهی بسیار نزدیک باشند.