ترازو دیجیتال 0/01 گرم AND مدل EK200l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتالی 0/01 گرم AND مدل EK300l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو ازمایشگاهی AND مدل GF6000

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی آزمایشگاهی AND مدل GF3000

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتال صنعتی AND مدل EK-30KL

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل FX300l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GF

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GF600

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل GE200

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل HR

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GH

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل MX-FX

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتال AND مدل EK3200

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی دیجیتال AND مدل EK2200

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو یک دهم میلی گرم AND مدل GR120

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GR-202

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو یک هزارم گرم AND مدل GF400

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتالی AND مدل EK4100l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی اتوکالیبره AND مدل GR20...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK410l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل GR300

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو یک میلی گرم AND مدل GF200

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل GH202

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی AND مدل EK-l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو گرمی AND مدل EK

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK6000l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی AND مدل EK300...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی AND مدل EK

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی دیجیتالی AND مدل EK2000l

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازو آزمایشگاهی

این یک ابزاری است که دارای یک محفظه ای می باشد که دارای قابلیت توزین می باشد که مواد ارزشمند گرمی را در محفظه توزین می کند که این امر برای ممانعت از تاثیر هوا بر وزن مواد استفاده می گردد که استانداردترین روش برای محاسبه دقیق وزن مواد به گرم می باشد..چون در ساخت ترکیبات شیمیایی و هم چنین ساخت داروها خطا حتی در کمترین میزان آن نیز موجب فاجعه ای بسیارشدید می شود و به خاطر همین نیاز به ترازو آزمایشگاهی با دقت بسیار بالایی می باشد تا بتواند مواد ترکیبی را به صورت خیلی دقیق وزن و محاسبه نماید. ترازو ها هر کدام دارای یک دقت مخصوص به خود هستند و هر کدام  یک دقتی را دارند ترازوی دیجیتالی دارای دقت معادل یک ده هزارم گرم و یا حتی یک صد هزارم گرم می باشد در حالی که ترازو های دیجیتالی با دقت در حد آزمایشگاهی هستند که در این صنعت می توان آن را به کار برد و میزان خطای این دستگاه ها کاملا از بین رفته است. در آزمایشگاه ها به دلیل حساسیت کاری در این ترازوها که در توزین دقت ترازو موثر است و در تمام  مدت توزین باید رعایت گردد. گاهی نیز باید از ترازوهای دیجیتالی برای محاسبه نیز استفاده شود که بتواند رطوبت را تشخیص و مورد سنجش قرار دهد. این گروه ترازو دیجیتالی دارای انواع بسیار متفاوتی می باشد و کاملا تخصصی تولید می شوند ساخت این دستگاه نیاز به یک سری شرایط خاص دارد که باید همه این موارد مورد سنجش قرار گیرد. یک سری ترازوهای دیجیتالی هستند که امکان کالیبره کاملا دیجیتال و امکان سنجش خطاهای آزمایشگاهی را نیز به طور کامل از بین می برد.ترازوهای دیجیتال در صورتی که از حالت کالیبره خارج گردد و به صورت کاملا اتوماتیک با یک سنگ کالیبره داخلی به حالت کالیبره و هم چنین استاندارد ترازوی دیجیتال بر می گردد. در اصطلاح ترازوی آزمایشگاهی به یک ترازوی دقیق اطلاق می گردد که در آزمایشگاه جهت وزن کردن دقیق مواد به کار می رود.محفظه توزین موجود در این ترازوها برای یک سنجش بسیار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. هوای محیط ترازو در توزین نیز موثر می باشد  زیرا ترازو های آزمایشگاهی به علت داشتن دقت بسیار بالایی که دارند باید دارای یک محفظه بسیار با دقتی باشند تا از تاثیر هوا بر روی این ترازوها جلوگیری به عمل آید و این ترازوها به حالت آزمایشگاهی بسیار نزدیک باشند.