زیر دسته مواد عمومی
اسپری سپتی سیدین سرفیس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول سپتی سیدین دست 5 لیتری

420000تومان

0 از 0 رای

محلول درموسپت پلاس 1 لیتری دست رضا راد

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول پرسیدین 1 % 5 لیتری ویژه سطوح و اب...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپری روغن TG TGLUBE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپری روغن BIEN AIR LUBRIFLUID

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپری روغن DENTAL WORLD

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپری روغن NSK HI CLEAN

تماس بگیرید

0 از 0 رای

وارنیش فلوراید GC MI VARNISH

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ژل فلوراید خنثی 2 % MASTER DENT

تماس بگیرید

0 از 0 رای

وارنیش فلوراید CENTRIX FLUORODOSE

تماس بگیرید

5 از 1 رای

ژل فلوراید DENTAFLUX FLUGEL

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول MICRO 10 PLUS ابزار UNIDENT

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول کوچک سارفوسپت ابزار رضا راد

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول سارفوسپت کوئیک 4 لیتری سطوح رضا را...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول HELVEMED SURFACE QUICK

تماس بگیرید

0 از 0 رای

 اسپری سارفوسپت کوئیک سطوح رضا راد

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول ضد عفونی کننده ابزار HELVEMED FORT...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول تمیز کننده سطوح UNIDENT UNISEPTA P...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول وکیوسید ساکشن دندانپزشکی UNIDENT

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول استریلیوم 1 لیتری دست BODE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول باسیلول ای اف نیم لیتری سطح BODE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول کورسولکس پلاس 5 لیتری ابزار BODE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول باسیلول ای اف 1 لیتری سطح BODE

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول میکروبک فورته اف 1 لیتری ویژه سطح...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول استریلیوم نیم لیتری دست BODE CHEMI...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول سایاسپت اچ پی 1 لیتری سطوح به بان...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول سایاسپت اچ آی یک لیتری ابزار به با...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول سپتی ژل نیم لیتری دست به بان شیمی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

محلول درموسپت پلاس نیم لیتری دست رضا راد...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

مواد عمومی دندانپزشکی

0