• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
تعمیر تخت اتاق عمل

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تخت بستری

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تخت ژنیکولوژی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تخت معاینه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر چراغ اتاق عمل

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیرات چراغ سیالیتیک

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تخت عمل جراحی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر تجهیزات هتلینگ

تجهیزات هتلینگ به صورت های مختلفی تولید و ارائه میگردند و هدف اصلی از طاحی این نوع وسایل راحتی و ارامش بیمارو همچنین پرسنل بیمارستانی میباشد.تجهیزات هتلینگ انواع مختلفی دارد که برخی از انها شامل تخت های بیمارستانی،تخت های ویژه زنان و زایمان،تخت های جراحی تخت های معاینه و.......میباشند.