• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
زیر دسته دوربین و رادیوگرافی دیجیتال
سنسور رادیوگرافی vatech ezsensor

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی vatech ezray

0 از 0 رای

ناموجود

دستگاه رادیوگرافی پانورامیک opg مدل vate...

0 از 0 رای

ناموجود

تاریکخانه tecno gaz ray

0 از 0 رای

ناموجود

کمپرسور air techniques airstar 22

0 از 0 رای

ناموجود

فسفر پلیت air techniques scanx duo

0 از 0 رای

ناموجود

سنسور رادیوگرافی suni suniray2

0 از 0 رای

ناموجود

سنسور رادیوگرافی suni suni plus

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی minray مدل دیواری sore...

0 از 0 رای

ناموجود

دستگاه عکاسی smile line smil lit -mdp

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین shofu eyespecial c ii

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی بدون سیم tpc aic5888

0 از 0 رای

ناموجود

اسکنر داخل دهانی سیاه سفید planmeca plan...

0 از 0 رای

ناموجود

اسکنر داخل دهانی رنگی planmeca planscan

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی rx مدل دیواری owandy

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی rx مدل پایه دار owandy

0 از 0 رای

ناموجود

فسفرپلیت myray hy scan

0 از 0 رای

ناموجود

سنسور رادیوگرافی پرتابل myray x pod

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی mayray rxdc extend

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی mayray rxac

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی با سیم myray c u2

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی بدون سیم gooddrs whica...

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی بدون سیم gooddrs ez sh...

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی با سیم gooddrs whicam...

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین داخل دهانی با سیم gooddrs ez shot...

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی xdc مدل دیواری fona

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی xdc مدل پایه دار fona

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی x70 مدل دیواری fona

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین رادیوگرافی x70 مدل پایه دار fona

0 از 0 رای

ناموجود

سنسور رادیوگرافی carestream rvg 5200

0 از 0 رای

ناموجود

دوربین و رادیوگرافی دیجیتال