• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
کیت بتا 2 میکروگلوبین B Microglobulin

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مارکر های عملکرد کلیه Renal Function Markers

کلیه ها عضو های مهمی از بدن هستند که دارای ساختمانی پیچیده می باشند ، کلیه ها دارای عملکردهای مهمی همچون ؛  فرآورده های زاید متابولیسم را دفع می کند ، مقدار آب و نمک موجود در بدن را تنظیم می کند و همچنین اسید و ترشح هورمون ها و پروستا گلاندین ها را به تعادل می رساند . با توجه به ساختار پیچیده ای که کلیه دارد بیماری های آن هم پیچیده هستند ولی با تقسیم بندی کردن این بیماری ها به  بیماری هایی که بر روی 4 جز سازنده ی آن ها مانند ؛ توبول ها ، عروق خونی ، بافت بینابینی و گلومرول ها تاثیر گذار است و این کار باعث می شود که بیماری ها به راحتی شناخته شوند  . بیماری های توبول و بافت بینابینی در اثر عامل هلی عفونی و سمی ایجاد می شوند و بیماری های گلومرول به واسطه ی ایمنی به وجود می آیند . در  نتیجه صدمه هایی که بر یک جز  وارد می شود به اجزای دیگر به صورت ثانویه تاثیر می گذارد ، بیماری های کلیه تمایل دارند که به 4 جز کلیه آسیب بزنند . تست هایی برای کنترل و بررسی کارکرد های کلیه وجود دارد که از وضعیت کلیه اطلاعاتی را به شما می دهد . این تست ها عبارتند از ؛ سیستاتین C ، بتا 2 میکروگلوبولین ، NGAL ، کلیرانس کراتینین و اندازه گیری کراتینین سرم ‌ .