• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
زیر گروه فرز
فرز کارباید روند تیزکاوان

5 از 1 رای

ناموجود

جای فرز درب دار DiaDent

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز درب دار سپاهان

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز و مولت Kenda

5 از 1 رای

ناموجود

فرز پاک کن PD

0 از 0 رای

ناموجود

فرز پاک کن Stoddard

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز EVE

0 از 0 رای

ناموجود

ظرف شستشوی فرز

0 از 0 رای

ناموجود

فرز پاک کن سیمی

0 از 0 رای

ناموجود

مبدل فرز DiaTessin

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز آلومینیومی توربین Microdont

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز پلی کربناتی Microdont

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز آلومینیومی آبی DiaTessin

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز آلومینیومی آنگل Microdont

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز درب دار DiaTessin

0 از 0 رای

ناموجود

جای فرز مغناطیسی

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی مخروطی لبه گرد توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی مخروطی وارونه گرد توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی استوانه ای سوزنی توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی بشکه ای توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی تخم مرغی توربین DiaTessin

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی آکسیال پین توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی مخصوص لمینیت توربین DiaTessin

0 از 0 رای

ناموجود

فرز مخصوص روکش زیرکونیا استوانه ای ته گر...

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی سر موج دار توربین Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی روند توربین جراحی Jota

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی مخروطی وارونه گرد توربین DiaT...

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی توربین Jota 839

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی مخروطی ته صاف توربین DiaTessi...

0 از 0 رای

ناموجود

فرز الماسی بشکه ای نوک تیز توربین

0 از 0 رای

ناموجود

فرز دندانپزشکی