• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
تعمیرات پاکیمتری

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تعمیر پاکیمتری

در علم پزشکی و چشم پزشکی پاکی متری روش و شیوه ای است که به کمک آن امواج مافوق صوت ضخامت چشم را اندازه گیری میکنند.پاکی متری یک اقدام مهم و اساسی قبل از انجام عمل های چشمی به حساب می آید.