• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
برند دستگاه زدی نوزاد
تعداد لامپ دستگاه فتوتراپی
مدل دستگاه زردی نوزاد
اکسی هود OH1

0 از 0 رای

225000 تومان

دستگاه فوتوتراپی SMG-L تونلی

0 از 0 رای

3600000 تومان

فتوتراپی بیمارستانی LED مدل میلاد ۵ (REH...

0 از 0 رای

3400000 تومان

چشم بند فتوتراپی نوزاد

0 از 0 رای

3000 تومان

لامپ فتوتراپی LED

0 از 0 رای

200000 تومان

فتوتراپی خانگی LED مدل میلاد ۴ (RX-L)

0 از 0 رای

2650000 تومان

فتوتراپی خانگی LED مدل میلاد ۴ (REP-L)

0 از 0 رای

3200000 تومان

فتوتراپی ایستاده 4 لامپه

0 از 0 رای

3850000 تومان

دستگاه فتوتراپی ایستاده 6 لامپه

0 از 0 رای

4700000 تومان

دستگاه فتوتراپی 8 لامپه ایستاده

0 از 0 رای

5450000 تومان

دستگاه زردی نوزاد اینتنزیو 12 لامپه

0 از 0 رای

11000000 تومان

دستگاه فتوتراپی اینتنزیو 16 لامپه

0 از 0 رای

15900000 تومان

دستگاه زردی نوزاد خانگی کیفی 4 لامپه

0 از 0 رای

3400000 تومان

تخت فتوتراپی مخصوص دستگاه تونلی

1 از 1 رای

10000 تومان

دستگاه فتوتراپی مدل TSP500

5 از 1 رای

1550000 تومان

دستگاه فتوتراپی فتو سامسونت 4 لامپ

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی فتو سامسونت 6 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی خانگی مدل 027

3 از 1 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی ایستاده مدل 023

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی 224

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی FTL-72

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه زردی نوزاد خانگی کیفی 6 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه زردی نوزاد صندوقی 4 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی خانگی مدل صندوقی 6 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی خانگی ال ای دی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه دستگاه زردی هالوژنی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی 8 لامپ اف ال تی 160

0 از 0 رای

تماس بگیرید

فتوتراپی زردی نوزاد