• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
برند دستگاه زدی نوزاد
تعداد لامپ دستگاه فتوتراپی
مدل دستگاه زردی نوزاد
مهتابی 20 وات فتوتراپی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مهتابی 18 وات فتوتراپی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی مدل TSP500

5 از 1 رای

1750000 تومان

دستگاه فتوتراپی خانگی مدل 4 لامپه

3 از 1 رای

3750000 تومان

دستگاه فتوتراپی خانگی مدل 6 لامپه

0 از 0 رای

4750000 تومان

دستگاه فتوتراپی ایستاده مدل 052

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اکسی هود 044

0 از 0 رای

تماس بگیرید

اکسی هود OH1

0 از 0 رای

225000 تومان

دستگاه احیا کننده نوزاد مدل 083

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه جابجایی نوزاد

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت نوزاد شیرخوار

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فوتوتراپی SMG-L تونلی

0 از 0 رای

3600000 تومان

فتوتراپی بیمارستانی LED مدل میلاد ۵ (REH...

0 از 0 رای

3400000 تومان

چشم بند فتوتراپی نوزاد

0 از 0 رای

3000 تومان

لامپ فتوتراپی LED

0 از 0 رای

200000 تومان

فتوتراپی خانگی LED مدل میلاد ۴ (RX-L)

0 از 0 رای

2650000 تومان

فتوتراپی خانگی LED مدل میلاد ۴ (REP-L)

0 از 0 رای

3200000 تومان

فتوتراپی ایستاده 4 لامپه

0 از 0 رای

3850000 تومان

دستگاه فتوتراپی ایستاده 6 لامپه

0 از 0 رای

4700000 تومان

دستگاه فتوتراپی 8 لامپه ایستاده

0 از 0 رای

5450000 تومان

دستگاه زردی نوزاد اینتنزیو 12 لامپه

0 از 0 رای

11000000 تومان

دستگاه فتوتراپی اینتنزیو 16 لامپه

0 از 0 رای

15900000 تومان

دستگاه زردی نوزاد خانگی کیفی 4 لامپه

0 از 0 رای

3400000 تومان

تخت فتوتراپی مخصوص دستگاه تونلی

1 از 1 رای

10000 تومان

دستگاه فتوتراپی فتو سامسونت 4 لامپ

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی فتو سامسونت 6 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی 224

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه فتوتراپی FTL-72

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه زردی نوزاد خانگی کیفی 6 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

دستگاه زردی نوزاد صندوقی 4 لامپه

0 از 0 رای

تماس بگیرید

فتوتراپی زردی نوزاد