انکوباتور داخل استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور یخچالدار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور شیکردار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

ترازوی سه صفر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

هود لامینار کلاس II

9200000تومان

0 از 0 رای

انکوباتور تمام استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بن ماری داخل استیل

3300000تومان

0 از 0 رای

بن ماری تمام استیل

9700000تومان

0 از 0 رای

بن ماری ازمایشگاهی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو کلاس بی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو سطلی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سانتریفیوژ ازمایشگاهی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

فور دندانپزشکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

فور ازمایشگاهی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

دستگاه فور

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور ازمایشگاهی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو دندانپزشکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو ازمایشگاهی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو رومیزی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو سری B

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو 25 لیتری رومیزی

38000000تومان

0 از 0 رای

فور آزمایشگاهی ۵۵ لیتری دیجیتال داخل است...

6950000تومان

0 از 0 رای

سانتریفوژ یونیورسال PIT 320 دور بالا

16500000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو کلاس B

27000000تومان

0 از 0 رای

محصول

1583000تومان

0 از 0 رای

سانتریفیوژ 8 شاخه دیجیتالی

3200000تومان

5 از 1 رای

فور 55 لیتری ساده محفظه استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور یخچال دار

5600000تومان

0 از 0 رای

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه استیل ی...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو 50 لیتری آزمایشگاهی

6600000تومان

0 از 0 رای

دستگاه های آزمایشگاهی

0