اتوکلاو 25 لیتری رومیزی

27000000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو کلاس B

27000000تومان

0 از 0 رای

محصول

1583000تومان

0 از 0 رای

سانتریفیوژ 8 شاخه دیجیتالی

3200000تومان

5 از 1 رای

فور 55 لیتری ساده محفظه استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بن ماری داخل استیل

3300000تومان

0 از 0 رای

انکوباتور یخچال دار

5600000تومان

0 از 0 رای

بن ماری تمام استیل

4100000تومان

0 از 0 رای

هود لامینار کلاس II

9200000تومان

0 از 0 رای

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه استیل ی...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو 50 لیتری آزمایشگاهی

6600000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو 75 لیتری آزمایشگاهی

7600000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو آزمایشگاهی درب برقی

4800000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو 100 لیتری آزمایشگاهی

8700000تومان

0 از 0 رای

اتوکلاو 25 لیتری آزمایشگاهی

5700000تومان

0 از 0 رای

بن ماری شیکردار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو رومیزی فوق سریع

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو ایستاده

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو کوبیک

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو سان

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اتوکلاو سان پلاس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور یخچالدار 55 لیتری

تماس بگیرید

0 از 0 رای

انکوباتور کلاسیک 55 لیتری

تماس بگیرید

0 از 0 رای

هود شیمیایی فلزی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سانتریفیوژ 16 شاخه دیجیتالی

3300000تومان

0 از 0 رای

فور آزمایشگاهی ۵۵ لیتری دیجیتال داخل است...

2700000تومان

0 از 0 رای

فور آزمایشگاهی ۱۰۰ لیتر دیجیتالی داخل اس...

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بن ماری سرولوژی و جوش 25 لیتر

2600000تومان

0 از 1 رای

انکوباتور 55 لیتری یخچالدار

5600000تومان

0 از 0 رای

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال

2850000تومان

0 از 0 رای

دستگاه های آزمایشگاهی

0