• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
ترالی اورژانس ABS MPB 2310

5 از 1 رای

6500000 تومان

ترالی اورژانس استیل

5 از 1 رای

6500000 تومان

ترالی اورژانس چهارکشو کمد دار فلزی

0 از 0 رای

1150000 تومان

صندلی خونگیری برقی موتور دانمارکی

0 از 0 رای

7000000 تومان

صندلی خونگیری برقی موتور چینی

0 از 0 رای

5000000 تومان

صندلی خونگیری مکانیکی

0 از 0 رای

4000000 تومان

صندلی خونگیری ساده

0 از 0 رای

تماس بگیرید

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل E2.KH

0 از 0 رای

تماس بگیرید

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل E2.NL

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت ژنیکو ساده

0 از 0 رای

1050000 تومان

تخت معاینه ژنیکولوژی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل E2.N

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت تیلت برقی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت پوست و مو

5 از 1 رای

تماس بگیرید

صندلی همراه بیمار

5 از 1 رای

تماس بگیرید

تخت آندوسکوپی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت جراحی و لیزر شیمی درمانی

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت اتاق عمل جنرال

5 از 1 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت همراه با میز مدل TL300

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت مدل L500

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت مدل L400

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت مدل L300

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت مدل L200

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کمد کنار تخت مدل L100

0 از 0 رای

تماس بگیرید

برانکارد مدل 8000T4

0 از 0 رای

تماس بگیرید

برانکارد مدل 8000T3

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت بستری مدل 25000EC1S

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت بستری مدل 35000EC1

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت بستری مدل 25000MD1

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تخت بستری مدل 25000EB100

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تجهیزات هتلینگ