• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
انواع انکوباتور
برند انکوباتور
انکوباتور PIT053

0 از 1 رای

تماس بگیرید

انکوباتور یخچال‌ دار PIT053R

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور شیکر دار PIT053RS

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری یخچالدار

0 از 0 رای

5600000 تومان

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال

0 از 0 رای

2850000 تومان

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینی...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل یک...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه استیل ی...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 100 لیتری هوشمند محفظه آلومینی...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیو...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 100 لیتری هوشمند محفظه استیل

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیو...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور یخچالدار تمام استیل

5 از 1 رای

تماس بگیرید

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل دو...

0 از 0 رای

تماس بگیرید

انکوباتور

انکوباتور در اصل یک دستگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد که برای رشد دادن و هم چنین کشت دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها کاربرد دارد و این وسیله هم با کنترل حرارت و رطوبت و هم چنین میزان اکسیژن و در ضمن دی اکسید کربن شرایط بسیار مناسبی را برای رشد میکرو ارگانیسم ها فراهم می کند. دستگاه انکوباتور در واقع یک ابزاری است مهم که در آزمایشگاه های زیست شناسی و هم چنین میکروبیولوژی و هم چنین زیست شناسی سلولی و هم چنین موارد دیگری نیز کاربرد دارد. این وسیله توسط شخصی به اسم فه دل موندو یک پزشک کودکان فیلیپی ابداع شده است. در هنگام استفاده از دستگاه انکوباتوریکس ری نکاتی رعایت می گردد که در نزدیک درهای اصلی یا هم چنین جریانات هوائی و هواکش ها قرار نگیرندو در ضمن انکوباتور باید بر روی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار بگیرد. از قرار دادن مواد فرار با مواد قابل اشتعال مانند الکل و بنزین و اتر و هم چنین پروپان در انکوباتور باید به شدت ممانعت کرد. هم چنین تعویض به هنگام ظرف آب درون دستگاه نیز در دستگاه های انکوباتور های موجود برای هدف کشت سلولی بسیار لازم و ضروری استو برای ممانعت از آلودگی در انکوباتورهه و قفسه ها و دیواره های دستگاه باید به طور همیشه خشک شود. در واقع دستگاه انکوباتور به معنای پرورش دادن می باشد و انکوباتور یک محفظه ای با دما و فشار و رطوبت کنترل کننده می باشد که در جهت رشد و حفاظت میکرو ارگانیسم های حیاتی در شرایط محیطی مناسب طراحی می گردد. از بیشترین مصارف این انکوباتور می توان به انکوباتورهای کشت های باکتری و ویروسی و هم چنین کشت های سلولی با مهیا کردن شرایط و میزان نیاز های بیوشیمیایی و ذخیره بیولوژی می باشد.انکوباتورها در پیچیدگی و طراحی بسیار متفاوت هستند و بعضی از آن ها فقط دما را کنترل می کند در صورتی که بقیه فقط ترکیب هوا را کنترل می کنند. بعضی نیز فقط با استفاده از سیستم سرد کننده ای که در درون دستگاه وجود دارد توانایی ایجاد شرایط دمایی کمتر از دمای اتاق را دارند.انکوباتورها دارای طراحی های بسیار متفاوتی هستند و برخی از این موارد دما را کنترل می کند و برخی نیز ترکیب هوا را کنترل می کند و برخی با استفاده از سیستم سرد کننده توانایی ایجاد شرایط دمایی کمتر از شرایط حرارت اتاق دارند.