• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
کیت NSE

0 از 0 رای

تماس بگیرید

کیت PSA

0 از 0 رای

تماس بگیرید

تومور مارکر ها   Tumor Markers

بعد از بیماری های قلبی  عروقی  ، سرطان دومین عامل مرگ افراد می باشد . تومور ها بر اساس نئوپلاسم به دو دسته ی بدخیم و خوش خیم تقسیم می شوند " تومور های خوش خیم محدود هستند و با برداشتن آن قسمت درمان می شوند ولی تومور های بدخیم ساختار های بافت مجاور را تخریب می کنند و موجب مرگ می شوند ، به تومور های بدخیم سرطان می گویند . روش های زیادی برای تشخیص سرطان وجود دارد که عبارتند از ؛ با نمونه برداری مانند ؛  بیوپسی ، مکش با سوزن نازک و گسترده ی سلول شناختی  ، روش های ایمنو هسیتوشیمی و فلو سیتومتری می توان تومور ها را شناسایی و نوع آن ها را تشخیص داد ، با کمک آرایش cDNA و توالی ها می توان وضعیت  مولکولی تومور و جهش ژنوم ها را مشخص کنید ، برای غربالگری  سرطان و پیشگیری و پیگیری از عود توده ها بعد درمان می توان ار پروتئین های آزاد شده ای که در داخل سرم قرار دارند استفاده کنید . تومور مارکر ها / Tumor Markers دارای محصولات زیادی می باشد که چند مورد را برای شما نام می بریم " کیت CA 19-9 / کیت CEA / کیت AFP / کیت PSA / کیت TPA-M و کیت Free PSA می باشند .