• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
زیر دسته تزریق
انژیوکت سبز

5 از 1 رای

830 تومان

انژیوکت سبز

5 از 1 رای

830 تومان

انژیوکت زرد

5 از 1 رای

1070 تومان

ميکروست 150m

5 از 1 رای

5800 تومان

سرنگ گاواژ 60

5 از 1 رای

3100 تومان

اسکالپ

0 از 0 رای

550 تومان

سرنگ 5 CC

5 از 1 رای

375 تومان

سرنگ 2 CC

5 از 1 رای

490 تومان

سرنگ انسولین

0 از 0 رای

380 تومان

سوند نلاتون

0 از 0 رای

1000 تومان

ست سرم تزريق

5 از 1 رای

925 تومان

سرنگ 3 سی سی آوا

0 از 0 رای

530 تومان

هپارین لاک

0 از 0 رای

320 تومان

آنژیوکت

3 از 1 رای

800 تومان

انژیوکت آبی

4 از 1 رای

800 تومان

انژیوکت صورتی

4 از 1 رای

800 تومان

کیسه فصد خون

0 از 0 رای

14000 تومان

ست سرم

4 از 1 رای

850 تومان

سرنگ 2.5 سی سی

0 از 0 رای

365 تومان

میکروست 100

5 از 1 رای

5500 تومان

ميکروست 100m

5 از 1 رای

5500 تومان

ميکروست 100

5 از 1 رای

5500 تومان

میکروست 100m

0 از 0 رای

5500 تومان

میکروست

5 از 1 رای

5700 تومان

ست واتر ترپ

0 از 0 رای

تماس بگیرید

پمپ سرنگ بایونت Pion

0 از 0 رای

تماس بگیرید

آنژیوکت سفید

5 از 1 رای

تماس بگیرید

انژیوکت نارنجی

4 از 1 رای

تماس بگیرید

انژیوکت طوسی

5 از 1 رای

تماس بگیرید

انژیوکت بنفش

5 از 1 رای

تماس بگیرید

تزریق