• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
مرک کلرید آهن

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک نیترات کادمیوم

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک سدیم بی کربنات

4 از 1 رای

تماس بگیرید

مرک نیترات مس

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک 2 مرکاپتانو پروپیونیک اسید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک و 2 و 2 و 6 تترا متیل پی پریدین

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک 4 برومو بنزالدهید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک پتاسیم کلرید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک سدیم کربنات Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck تیترازول سدیم تیوسولفات N 10

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck تیترازول کلریدریک اسید N 10

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck تیترازول سدیم هیدروکسید N 10

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک 2 آمینو پیریدین

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک 1 و 2 پروپیلن اکساید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک 1 دو دسیل نیترات

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک بنزن تری کربوکسیلیک اسید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک هیدروکلریک اسید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک دی متیل فرم آمید (DMF)

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک تری کلرو اتیلن Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک فرمالین

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک کلسیم کلرید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک تترا هیدرو فوران (THF)

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک N هپتان Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک N هگزان Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک متانول- آنالیز Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک تریس هیدروکلرید Merck

0 از 0 رای

تماس بگیرید

پروپانول 2 مرک Merck

1 از 1 رای

تماس بگیرید

Merck مرک 4 برومو بنزالدهید

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck تیترازول کلریدریک اسید N

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck تیترازول سدیم هیدروکسید N

0 از 0 رای

تماس بگیرید

مرک Merck

تولیدی های شرکت مرک در زمینه های مختلفی مانند دارویی ، مواد شیمیایی خاص و آزمایشگاهی فعالیت می کنند و همچنین بیشتر از ده هزار مواد شیمیایی در گرید آزمایشگاهی خود دارند . کد هایی روی مواد شیمیایی مرک وجود دارد که خلوص ، گرید و ویژگی های محصول را بیان می کند و این کد ها 6 رقمی هستند ، کد های 10 رقمی روی مواد شیمیایی قرار دارد که شش رقم اول آن کد مواد شیمیایی است و 4 رقم بعدی وزن ماده را بیان می کند ، از مواد شیمیایی مرک در موارد زیادی استفاده می کنند که شامل مواردی چون : پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی ، صنایع نفت و گاز ، آزمایشگاه های تشخیص طبی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، تولید سرم و واکسن ، صنعت غذایی و چسب و رنگ ، وسایل بهداشتی و آرایشی ، کاشی و سرامیک ، نیروگاه برق ، آبکاری فلز ها ، آب و فاضلاب و پزشکی می باشد .

انواع مواد آزمایشگاهی مرک

شرکت مرک در گرید های آزمایشگاهی خود بیشتر از 10 هزار مواد شیمیایی دارد ، تولیدی های مرک محصول هایی در زمینه ی دارویی ، آزمایشگاهی و مواد شیمیایی خاص تولید می کنند . شرکت مرک بسته به نوع کاربرد مواد شیمیایی آن ها را در گرید های مختلفی تولید می کند . این گرید ها شامل موارد زیادی می شود که به آن ها اشاره میکنیم : گرید تحلیلی که خلوص استثنایی آن بیشتر از 99 درصد است ، گرید آزمایشگاهی که دارای درصد خلوص بیشتر از 97 درصد است و بسیار خالص می باشد ، گرید عمومی آزمایشگاهی دارای درجه های متغیر خلوص است که به نوع استاندارد آن بستگی دارد ، گرید عمومی در صد خلوص آن بیشتر از 95 درصد می باشد ، گرید صنعتی کمتر از 90 درصد خلوص دارد . مواد شیمیایی مرک دارای گرید های آزمایشگاهی زیادی می باشد که عبارتند از ؛ گرید AR ، گرید CP ، گرید NF ، گرید خالص شده ، گرید استاندارد اولیه ، گرید معرف ،، گرید فنی .