رک سر سمپلر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

رک پیپت

تماس بگیرید

0 از 0 رای

دسیکاتور شیردار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

دسیکاتور ساده

تماس بگیرید

0 از 0 رای

درپوش آزمایشگاهی پلاستیکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

جعبه لام

تماس بگیرید

0 از 0 رای

جای پیپت جهت استریل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

جای پلیت جهت استریل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

جا لوله آزمایشگاهی پلاستیکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

جا لوله آزمایش استیل

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیکنومتر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیپت شوی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیپت سرنگی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیپت حبابدار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیپت پر کن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پیپت پلاستیکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پی ست آزمایشگاهی آبفشان

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پوار پیپت

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پوار بورت

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بورت ساده شیر تفلونی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بورت ساده شیر شیشه ای

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پتری دیش پلاستیکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پتری دیش شیشه ای

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پلیت کشت سلول

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بطری پلاستیکی 2500 سی سی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بطری سم

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بورت اتوماتیک مخزن شیشه ای

340000تومان

0 از 0 رای

بشر پلاستیکی

3750تومان

0 از 0 رای

بشر پلاستیکی دسته دار

8700تومان

0 از 0 رای

ظروف آزمایشگاهی

0