• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
کیت Adenovirus_کیت آدنو ویروس

0 از 0 رای

ناموجود

کیت Rotavirus_کیت روتاویروس

0 از 0 رای

ناموجود

تست تشخیص گوارشی Gastroenterology Tests

تست تشخیص گوارشی Gastroenterology Tests دارای محصولاتی می باشد که عبارتند از ؛ کیت آدنو ویروس / کیت Adenovirus ، کیت روتا ویروس / کیت Rotavirus و کیت H pylori . دستگاه گوارش یک لوله ی خالی است که از معده - مری - روده بزرگ و کوچک و راست روده تشکیل شده است . هر کدام از این قسمت ها کارایی های مختلفی دارند که عمل جذب و دفع مواد زاید را در کنار هم انجام می دهند . روده های کوچک و بزرگ بیشتر به عفونت ها و بیماری های التهابی دچار میشوند و روده ی بزرگ محل نئو پلازی گوارشی میباشد . در صورت تشخیص این بیماری ها می توان از عوارض ها پیشگیری کرد . با استفاده از روش های تهاجمی که بر پایه ی بیوپسی هایی هستند که از مخاط بافت ، بررسی  هیستو پاتو لوژی مخاط همراه با رنگ آمیزی روتین ، کشت و یا اختصاصی است . روش های غیر تهاجمی از ابزار های مهم برای تشخیص سریع و به موقع عفونت ها به صورت سرپایی است که بر پایه ی آنتی بادی ضد  میکرو ارگانیسم می باشند .