• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
زیر دسته تجهیزات اندو
اولتراسونیک WOODPECKER DTE D3

5 از 1 رای

ناموجود

اسکیلر اولتراسونیک NSK VARIOS 370

5 از 1 رای

ناموجود

اسکیلر اولتراسونیک NSK VARIOS 570

5 از 1 رای

ناموجود

اسکیلر اولتراسونیک NSK VARIOS 970

5 از 1 رای

ناموجود

ایرپالیش NSK PROPHY MATE NEO

0 از 0 رای

ناموجود

اولتراسونیک WOODPECKER DTE D5

0 از 0 رای

ناموجود

اولتراسونیک BONART ART P6 PIPER

0 از 0 رای

ناموجود

ایرپالیش DURR DENTAL LUNOS MYFLOW

0 از 0 رای

ناموجود

اولتراسونیک WOODPECKER DTE PT5

0 از 0 رای

ناموجود

اولتراسونیک WOODPECKER DTE D7

0 از 0 رای

ناموجود

اسکیلر اولتراسونیک Acteon Newtron P5XS B...

0 از 0 رای

ناموجود

جرمگیری اولتراسونیک Dmetec Cleanse S Plu...

0 از 0 رای

ناموجود

جرمگیری اولتراسونیک داخل یونیتی Dmetec C...

0 از 0 رای

ناموجود

آبچوراتور META E&Q MASTER

0 از 0 رای

ناموجود

پن تیپ آبچوراتور META E&Q MASTER

0 از 0 رای

ناموجود

گوتا کاتر بی سیم دو قلم عاج طب

5 از 1 رای

ناموجود

گوتا کاتر دیجیتالی بی سیم تک قلم عاج طب

0 از 0 رای

ناموجود

گوتا کاتر بی سیم دیجیتال COXO C BLADE

0 از 0 رای

ناموجود

گوتا کاتر بی سیم تک قلم عاج طب

0 از 0 رای

ناموجود

گوتا کاتر بی سیم COXO

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندولیفت NSK 10:1

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندو NSK 1:1

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندولیفت COXO 10:1

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندو پوش باتن COXO 64:1 C8 17M

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندو 64:1 NSK EK MP ER64

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندو ناخونکی DELMA 64:1 IM001 64 C

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل نوری 10:1 دایام لاین BIEN AIR

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل نوری 1:1 دایام لاین BIEN AIR

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل غیر نوری 1:1 دایام لاین BIEN AIR

0 از 0 رای

ناموجود

آنگل اندو 32:1 ANTHOGYR

0 از 0 رای

ناموجود

تجهیزات اندو